Ενάλια Data Center Ηράκλειο, Greece

Company Website:

Company Email: tpanagiotas7@gmail.com

Employees: 5

Funding State: Bootstrapped


Industries

 • Environment

Technology

 • Cleantech
 • Cloud Computing
 • IoT
 • Networks

Business Model

 • B2B
 • B2G

Revenue Model

 • Subscription

Funding Sources

 • Angel
 • Grant
 • Loan

Your pitch & Vision

Το όραμα μας είναι η ανάπτυξη του δικτύου μας φέρνοντας την ψηφιακή ανάπτυξη και πρωτοπορία στην κοινωνία που μας φιλοξενεί αναβαθμίζοντας παράλληλα το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής βασιζόμενοι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Problem/Opportunity

Η AQUA DATA προσφέρει λύση στα εξής προβλήματα: μόλυνση θαλασσών απο μικροπλαστικά,αργοί χρόνοι απόκρισης(ταχύτητα διαδικτύου)


Solution & Product

Με μία μονάδα καθαρισμού των θαλάσσιων μικροπλαστικών και με την εγκατάσταση του κέντρου δεδομένων σε μικρή απόσταση απο τον πελάτη


Validation of Problem

Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα απο τα μεγαλύτερα προβήματα που αντιμετωπίζει κοινωνία.Ο αυξανόμενος όγκος των ψηφιακών δεδομένων προυποθέτει την δημιουργία αξιόπιστων κέντρων δεδομένων.


Competition & Competitive Advantage

Οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές μας είναι τα ήδη υπάρχοντα επίγεια κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα και διαφοροποιούμαστε με την μείωση του λειτουργικού κόστους,την σημασία στο CSR και την ελαχιστοποίηση στους χρόνους απόκρισης.

Team & Why Us

Η ομάδα μας αποτελείται απο τρείς μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης που θα αποτελούν τα κύρια στελέχη της εταιρείας και θα συμπληρωθεί με τους απαιραίτητους μηχανικούς και συμβούλουςONE LINER

Υποθαλάσσιο κέντρο δεδομένων με μονάδα καθαρισμού των μικροπλαστικών απο την θάλασσα


TEAM

Αλέξανδρος Καβράκος
Αλέξανδρος Καβράκος, COO
Τσαμπίκος Παναγιωτάς
Τσαμπίκος Παναγιωτάς, CEO
Φοίβος Φλώρος-Δημητριάδης
Φοίβος Φλώρος-Δημητριάδης, CMO

FUNDING


PATENTS


AWARDS


INCUBATIONS/ACCELERATIONS


Jobs


Perks