Οικολογική Διαχείριση Θερμοκηπίου: Αυτοματοποιημένο Θερμοκήπιο Mytilene, Greece

Company Website:

Company Email: mc19621@mail.ntua.gr

Employees: 3

Funding State: Bootstrapped


Industries

  • Energy

Technology

  • Hardware
  • Robotics
  • Software

Business Model

  • B2C

Revenue Model

  • Price per Item

Funding Sources

  • Self

Your pitch & Vision


Problem/Opportunity


Solution & Product


Validation of Problem


Competition & Competitive Advantage

Team & Why UsONE LINER

Αυτοματοποιημένο θερμοκήπιο: Κατασκευή ρομποτικού συστήματος για την συλλογή των ώριμων καρπών


TEAM


FUNDING


PATENTS


AWARDS


INCUBATIONS/ACCELERATIONS


Jobs


Perks