Ηλιακοί Αυτοκινητόδρομοι Athens, Greece

Company Website:

Company Email: yiadalianis@gmail.com

Employees: 4

Funding State: Bootstrapped


Industries

  • Energy

Technology


Business Model


Revenue Model


Funding Sources

Your pitch & Vision


Problem/Opportunity


Solution & Product


Validation of Problem


Competition & Competitive Advantage

Team & Why UsONE LINER

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητοδρόμους για την παροχή ενέργειας


TEAM


FUNDING


PATENTS


AWARDS


INCUBATIONS/ACCELERATIONS


Jobs


Perks